ಒಂದು ಒಳ್ಳೇ ಹಳೆಗಾಲದ ಗೊಣಗು

ನನಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೀ.ವೀ. ಮೇಲೆ ಸಮಾಚಾರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಾತವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಪಾ, ಎಷ್ಟು ಕೋಪಾ ಅಂದ್ರೆ...ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಯಾವೊದೋ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ, ದಬೆ-ದಬೆ ಅಂತ ಬೀಳುವ ಸಿಟ್ಟೂ, ಜೋಗಿನ ಜಲಪಾತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ನೀರಿನಂತೆ. ಯಾಕೈಯ್ಯ ಕಾಲಗಳು ಹೀಗಾಗಿವೆ? ಯಾವಾಗಲೋ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾದ… Continue reading ಒಂದು ಒಳ್ಳೇ ಹಳೆಗಾಲದ ಗೊಣಗು

Advertisements

On the Issue of an Official Flag for Karnataka

The last few days have witnessed a sudden resurgence of an old issue - the recognition of the gold-and-red flag of the Karnataka movement as the official flag of the State of Karnataka. Whether the Karnataka flag gets official recognition or not is irrelevant to me. As far as I am concerned, it has always… Continue reading On the Issue of an Official Flag for Karnataka

On the Campaign in Bengaluru to Have Hindi Removed from Namma Metro

Since the new metro-rail (Namma Metro) routes opened up in Bengaluru a  few weeks ago, there has been a controversy over the usage of Hindi on the Metro's signboards.  For more details about this issue, please see the links at the bottom of this post. This controversy would have never taken place if the Central… Continue reading On the Campaign in Bengaluru to Have Hindi Removed from Namma Metro

A Reaction to the Incidents of Molestation at Brigade Road on New Year’s Day

Note: This post has content that some audiences may find disturbing. The post deals with topics such as rape and sexual violence. Please read and share at your own discretion. I've been seeing a lot of reactions to the incidents that happened on Brigade Road on New Year's Eve, particularly on social media. There is a… Continue reading A Reaction to the Incidents of Molestation at Brigade Road on New Year’s Day

Book: ‘City of Fortune’ by Roger Crowley

The story of Venice, as told in this book by Roger Crowley, is a fascinating tale of how trade and commerce (often organically) gets tied to the creation of empires. Centuries before the Portuguese landed in Kerala or the East India Companies were chartered, early examples of European colonial empires were being set up through… Continue reading Book: ‘City of Fortune’ by Roger Crowley

On Flipkart and Ola Asking for Government Protection Against Competitors

A poor claim.   Apart from standard arguments against protectionism, consider this - neither Flipkart nor Ola function in relatively free markets.   The app-based taxi market is effectively a duopoly between Uber and Ola while the online retail space is dominated by three or four players - the most visible being Amazon, Flipkart, and… Continue reading On Flipkart and Ola Asking for Government Protection Against Competitors

Choice in a Time of Fences and Bubbles

When a divisive ideology becomes dominant, it forces everyone to build walls, not just its own supporters. For instance, I'm sure many in West Germany supported the Berlin Wall as a way of keeping "communism out" as much as those in the G.D.R. saw it as a check against the spread of capitalism.   When… Continue reading Choice in a Time of Fences and Bubbles